Jesteśmy grupą ludzi, których połączył chrześcijański przekaz płynący z muzyki gospel. Spotkaliśmy się w roku 2011 w katowickim chórze Gospel Sound i szybko okazało się, że nie tylko śpiewanie jest dla nas ważne. Chcieliśmy rozwijać się muzycznie i duchowo oraz zrobić coś dobrego dla innych. Założyliśmy stowarzyszenie.
Nazwaliśmy je Gospel bez Granic, bo wierzymy, że muzyka jest w stanie pokonać wiele barier, a muzyka gospel szczególnie.

Z nazwą Gospel bez Granic wiąże się pewna historia – tak nazwaliśmy najpierw warsztaty muzyki gospel, które odbywały się pierwszego dnia w Sosnowcu, a drugiego w Katowicach. W miastach, których sąsiedzką sympatię niejeden mem przedstawia. Miały być przełamaniem funkcjonujących stereotypów i wydarzeniem ponad podziałami.

Specjalizujemy się w:
-organizowaniu weekendowych warsztatów muzyki gospel,
-realizowaniu cyklu dwugodzinnych warsztatów,
-prowadzeniu chórów gospel,
-prowadzeniu koncertów muzyki gospel,

Jakie są nasze główne cele?

-propagowanie oraz kształtowanie wartości chrześcijańskich i ekumenicznych,

-rozpowszechnianie muzyki gospel,

-pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego,

-integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi różnych kultur, w różnym wieku, z różnych środowisk do rozwoju artystycznego i osobistego,

-tworzenie możliwości współpracy między grupami muzycznymi oraz muzykami w kraju i za granicą,

-promowanie województwa śląskiego.

Jak je realizujemy?
-prowadzimy zespół Gospel Sound,
-prowadzimy warsztaty Gospel Roots,
-inicjujemy, organizujemy i przygotowujemy wydarzenia muzyczne: koncerty, wieczory uwielbienia i festiwale,
-organizujemy i prowadzimy warsztaty gospel, imprezy kulturalne i akcje charytatywne,
-uczestniczymy w warsztatach, festiwalach,
-nawiązujemy współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
-pozyskujemy środki finansowe na realizację celów statutowych,
-współpracujemy z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami.